Moduly řídících jednotek

UMJ 2 - Digiwatt

 

UMJ 2 - Digiwatt (universální měřící jednotka) je zařízení určené k monitorování a při rozšíření o modul relé resp. modul HDO k následné regulaci odběru elektrické energie v místech kde je měření rozvodných závodů realizováno pomocí impulsního elektroměru (AEG, UHER, Landis atd.). Vstupní informace pro regulátor zajišťuje výstup z elektroměru přes příslušný optooddělovač (interface, separátor) v podobě kW, kVAr a nulovacích (čtvrthodinových) impulsů. V případě použití staršího typu elektroměru bez výstupu impulsů je nutné systém rozšířit o vlastní vysílací elektroměr s příslušnými proudovými měniči. Výhodou těchto variant je přesnost provozu přístroje a jednoduchá instalace. Přístroj je možné připojit k libovolnému typu optoodělovače, popřípadě k nulovacímu relé. Programové vybavení je navrženo pro připojení vstupu kW a kVAr impulsů z elektroměru těchto parametrů: 750 otáček / 1kWh, 4 impulsy / otáčka, tj. 3000 impulsů / 1kWh elektroměru (např. AEG). Připojení jiného elektroměru (i primárního) je samozřejmě možné, rozdíl bude jen v nastavení přístroje. Z UMJ 2 lze s příslušným software získávat naměřené hodnoty a následně je zpracovávat v PC (základní verze) nebo je přímo z přístroje tisknout na tiskárnu (na objednávku).

dgwnew

Technické parametry

 Vstupy  kW, kVAr a nulovací impulsy, popř. sazba V,N se společným GND
 Výstupy  7x galvanicky oddělený pro ovládání reléového resp. HDO modulu  
 CANON 9 pro připojení tiskárny resp. PC
 Displej  LCD 2x16 znaků s podsvitem
 Přesnost  chyba zobrazení ±1 na posledním místě zobrazené hodnoty
 Napájení  230V/50Hz
 Příkon  3,2 VA
 Rozměry (š,v,h)    155, 90, 60 mm, 9 modulů na DIN 35mm
 Hmotnost  0,5kg
 Zálohování  bateriové, NiCd, min. 72hod
 Krytí  IP 20 dle ČSN 60 529
 Prostředí  kategorie II dle ČSN 33 20 00 - 3
 Odolnost na
 rušivé vlivy
 IEC 801.2 - 3.třída (8kV)
 IEC 801.3 - 3.třída (10V/m)
 IEC 801.4 - 4.třída (2kV)
 IEC 801.5 - 2.třída (1kV)

Doporučené schema zapojení:

Technická dokunentace:

 

UMJ 2 - Digiwatt mini

 

Toto zařízení je určené převážně k regulaci odběru elektrické energie v místech, kde je měření rozvodných závodů realizováno pomocí impulsního elektroměru (AEG, UHER, Landis a pod.). Při rozšíření systému o vlastní vysílací elektroměr s proudovými měniči je možné regulátor využít i na odběrech měřených staršími typy elektroměrů (Křižík atd.). Vstupní informace pro přístroj zajišťuje výstup z elektroměru přes příslušný optooddělovač (interface) v podobě kW a nulovacích impulsů zapojených dle doporučeného schema. Digiwatt mini pracuje v hladinovém i trendovém režimu se třemi reléovými výstupy (hladinami). K jeho plné funkci je třeba výstupní modul UMJ 2 relé mini resp. modul UMJ 2 HDO.

UMJ 2 - Digiwatt mini plus

Tato varianta hlídače čtvrthoninového maxima má stejné technické parametry jako Digiwatt mini s tím rozdílem, že lze z něho s příslušným software získávat naměřené hodnoty a následně je zpracovávat v PC (základní verze) nebo je přímo z přístroje tisknout na tiskárnu (na objednávku).


Technické parametry

 

 Vstupy  kW a nulovací impulsy se společným GND
 Výstupy  3x galvanicky oddělený pro ovládání reléového resp. HDO modulu, verze plus CANON 9 pro připojení tiskárny resp. PC
 Displej  LCD 2x16 znaků s podsvitem
 Přesnost  chyba zobrazení ±1 na posledním místě zobrazené hodnoty
 Napájení  230V/50Hz
 Příkon  3,2 VA
 Rozměry (š,v,h)   155, 90, 60 mm, 9 modulů na DIN 35mm
 Hmotnost  0,5kg
 Zálohování  bateriové, NiCd, min. 72hod
 Krytí  IP 20 dle ČSN 60 529
 Prostředí  kategorie II dle ČSN 33 20 00 - 3
 Odolnost na
 rušivé vlivy
 IEC 801.2 - 3.třída (8kV)
 IEC 801.3 - 3.třída (10V/m)
 IEC 801.4 - 4.třída (2kV)
 IEC 801.5 - 2.třída (1kV)

Doporučené schema zapojení:

Technická dokunentace: