Všeobecně o regulaci

Čtvrthodinové maximum - hlídání a regulace

 

Čtvrthodinovým (technickým) maximem se rozumí hodnota průměrného čtvrthodinového elektrického příkonu, kterou smí odběratel nejvýše odebrat z rozvodného zařízení dodavatele za sledované období na základě kupní smlouvy. Za překročení tohoto limitu je účtován dodavatelem poplatek.

Smyslem využití systému je tzv. ořezání výkonových špiček a tím samozřejmě snížení sjednávaného technického respektive čtvrthodinového maxima s důsledkem nižších měsíčních poplatků za elektrickou energii. Snížení špiček je realizováno automaticky s tím, že práce násilně pozastavená odebíraná spotřebičem v kritické čtvrthodině je nahrazena a využita ve čtvrthodině, která není energeticky náročná. Tím nedochází ke ztrátám ve výrobě a zároveň dochází k nemalým trvalým finančním úsporám v nákladech vynaložených na odběr elektrické energie.

 

 

Systém DIGIWATT - UMJ 2

 

Systém DIGIWATT je mikroprocesorové zařízení určené k měření, vyhodnocování a následné regulaci odběru elektrické energie tak, aby nedošlo k překročení sjednaných limitů.

Jeho využití se týká převážně velko a středoodběratelů elektrické energie se sazbou B a to v rozsahu od několika kW do jednotek MW technického maxima. Zařízení je schopno automaticky vypínat a zapínat jednotlivé spotřebiče nebo části odběru dle požadavků uživatele. Stykače nebo jiné výkonové prvky jsou ovládány prostřednictvím výstupních modulů. Variabilnost a modulová koncepce systému umožňuje využití tohoto zařízení pro různé aplikace dle požadavků zákazníka.

Regulační proces probíhá ve dvou základních volitelných režimech:

Hladinový režim

K aktivaci příslušného stupně dojde tehdy, když množství odebrané energie od začátku měřícího intervalu dosáhne nastavené hodnoty. Ke zpětnému připojení spotřebiče dojde až na začátku dalšího měřeného intervalu.

Trendový režim

K aktivaci příslušného stupně dojde tehdy, když množství odebrané energie od začátku měřícího intervalu dosáhne nastavené hodnoty a současně je výpočtem zjištěno, že dosavadní velikost odběru by měla za následek překročení sjednaného limitu. Ke zpětnému připojení spotřebiče dojde, jestliže odběr poklesne natolik, že nehrozí překročení sjednaného limitu, popřípadě na začátku dalšího měřícího intervalu.

aproxim