Všeobecně o přenosu signálů po síti nn

Systém dálkového ovládání po síti nn se používá všude tam, kde z technických nebo finančních důvodů není možné realizovat kabelové vedení mezi místem vysílání a příjmu.

Moduly přenosu se využívají jako systém 'mini HDO' na lokální síti nízkého napětí. Jejich funkce spočívá ve vysílání a příjmu zakódované informace "povelu" o změně stavu na vstupu vysílače. Systém přenáší data po síťi nn, na nosném kmitočtu 132,45 kHz. Použití modulů je univerzální např. změny vysokého a nízkého tarifu, blokování topení, regulace a pod.

Dosah síťového přenosu je závislý na stavu rozvodné sítě v místě použití.

V sítích bez větších trvalých rušeních (neodrušené tyristorové regulace, frekvenční měniče aj.) je dosah více než 1000m.