Software

PC software pro Windows

Systém UMJ 2 Digiwatt je možno připojit k PC po rozhraní RS 232C. Uživatel má možnost archivovat a analyzovat veškerá data zaznamenaná přístrojem, nastavovat ho a sledovat stav elektrické sítě včetně vypnutých a zapnutých okruhů, výstrah, grafů reálného a archivovaného odběru za čtvrthodinu, hodinu, den, týden, měsíc, směnové odečty popřípadě odběr nebo dodávka jalové energie atd. Veškeré grafy a tabulky lze vytisknout nebo archivovat do souborů na pevný disk respektive CD nebo diskety. Software je možné využít u všech variant regulátorů mimo Digiwatt mini.

WinDikom

Verze pro Win 9x, 2k, XP a Win NT 4.x. Tento program zajišťuje vlastní spojení a komunikaci s UMJ 2. Umožňuje jak grafické tak i numerické sledování odběru elektrické energie, načtení dat z vnitřní paměti UMJ 2 a jejich uložení na pevný disk PC, sledování regulačních zásahů a nastavení parametrů UMJ 2 přímo z počítače.

Digraf

Verze pro Win 9x, 2k, XP a Win NT 4.x. Tento program slouží pro numerické a grafické vyhodnocení naměřených dat, která jsou uložena na pevném disku pomocí programu WinDikom nebo modulem Data Save. Program přehledně zobrazuje 1/4 hodinové záznamy, naměřené kWh, kVAr a vypracovává statistiku o celkovém odběru.

Příklad obrazovky programu WinDikom:

Demo verze programu WinDikom a Digraf (1 180kB)