Moduly výstupní

Další možnosti rozšíření a příslušenství systému

Modul relé k UMJ 2 Digiwatt resp.Digiwatt mini

Tento modul slouží jako akční člen k jednotce UMJ 2. Propojuje se s ní 10prameným vodičem opatřeným konektory podle doporučeného schema zapojení. Modul má na výstupu 7 relé (modul relé mini 3 relé) s přepínacími kontakty 230V/50Hz/5A. Činnost relé a přítomnost napájecího napětí 230V/50Hz je indikována rozsvícením příslušných LED diod. Pro napájení příslušenství (např. optooddělovače atd.) lze využít pomocné napětí 15Vss/100mA. Spotřeba modulu je 3,5 VA, krytí IP20 dle ČSN 60 529, použití v prostředí kat. 2 dle ČSN 33 20 00 - 3.

rele 

Technická dokunentace k modulu relé:

Technická dokunentace k modulu relé MINI:

 

Modul HDO k UMJ 2 Digiwatt

Modul HDO představuje stejně jako modul relé akční člen k řídící jednotce UMJ 2 Digiwatt s tím rozdílem, že místo výstupních relé je použit vysílací modul HDO. Toto zařízení najde uplatnění v místech, kde je nemožné nebo finančně náročné instalovat ovládací kabely pro regulaci a blokování. Systém využívá pro přenos informací frekvenčně modulovaného signálu na nosné 50Hz ve stávající rozvodné síti. Spolupracuje s přijímačem signálu SZ - 4K - 2. Dosah ovládání (vysílaného signálu) je přímo závislý na množství rušivých vlivů ve vedení (neodrušené frekvenční měniče, tyristorové regulátory atd.) a lze jej zlepšit použitím opakovače OS - 01. LED diody indikují stav vstupů modulu, přítomnost napájecího napětí a vysílaný signál. Pro napájení příslušenství (např. optooddělovače atd.) lze využít pomocné napětí 15Vss/100mA. Spotřeba modulu je 3,5 VA, krytí IP20 dle ČSN 60 529, použití v prostředí kat. 2 dle ČSN 33 20 00 - 3. Na objednávku lze zařízení rozšířit o reléové výstupy. Tímto se dosáhne kombinace ovládání spotřebičů jak pomocí ovládacích kabelů tak i systémem HDO.

modhdo

Technická dokunentace: